Přeskočit na obsah

Soulad žádosti o ÚR s územním plánem vydaným po podání žádosti

Vytvořeno
4. 1. 2024
Aktualizováno
10. 1. 2024
Štítky
územní plán, územní rozhodnutí, stavební úřad, závazné stanovisko

Dotaz

Po několikaletých přípravách projektu byla podána žádost o vydání ÚR na stavební úřad. Máme kladné závazné stanovisko úřadu územního plánovaní. Následně vstoupil v účinnost nový územní plán. Paní referentka na stavebním úřadě nás informovala, že nemáme projekt v souladu s novým územním plánem, z něhož vyplývá požadavek na více parkovacích stání. Podle kterého územního plánu má být naše dokumentace posuzována?

Odpověď

Žádost o vydání ÚR musí být v souladu s územně plánovací dokumentací účinnou v okamžiku rozhodnutí stavebního úřadu, nikoliv okamžiku podání žádosti. Obstarané kladné stanovisko to bohužel nemění. Právní úprava vychází z předpokladu, že schválení nového ÚPD nebo jeho změny není něco, k čemu by došlo ze dne na den, informace o pořizovaných změnách jsou pro stavebníky dostupné předem. Není tedy v souladu s cílem zákona a cíli a úkoly územního plánování fixovat soulad s ÚPD na okamžik podání žádosti, protože víme, že pak může do vydání pravomocného rozhodnutí uběhnout klidně i řada let.

Podle mého názoru (ve stavebním zákoně to není výslovně řešeno) by mohl stavební úřad vydat ÚR podle vaší žádosti, neboť je vázán závazným stanoviskem. Jakmile se ale řízení dostane na odvolací orgán, bude vydané rozhodnutí zřejmě zrušeno. Pokud příslušná úřednice SÚ o změně ÚP ví, tedy ví o tom, že vydané stanovisko je neaktuální, považuji za správný postup v souladu se zákonem, aby vyžádala od odboru územního plánování stanovisko aktualizované a rozhodnutí nevydala.

 Připravila Eva Faltusová