Přeskočit na obsah

Úpravy smlouvy – převzetí odpovědnosti fyzickou osobou

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
odpovědnost, smlouva o dílo

Dotaz

Klient je právník a požaduje po mně ke smlouvě přiložit dokument, v němž se zavazuji, že za splnění smlouvy o dílo ručím zároveň jako fyzická osoba – s. r. o. má nízký kapitál, a tedy chce mít možnost domáhat se případné škody na mé osobě. Nejedná se mu ale o škodu, kterou by krylo profesní pojištění = chyba projektu. Jedná se mu o škodu, která by potenciálně byla způsobená mým neplněním a nereagováním. Např. když mu nedodám některou fázi dokumentace, stavba bude mít prodlení a jemu vznikne škoda = zaplacené nájemné na bytě, protože se nemůže přestěhovat. Zároveň nechce, aby došlo k subdodávce. Chce, abych projekt dělala výhradně já. Takže když např. onemocním a nebudu moci splnit termín odevzdání, může mě žalovat o náhradu škody. Co si o jeho požadavcích myslíte?

Odpověď

Váš klient má jako právník zřejmě své zkušenosti s vymahatelností smluvních povinností. Jeho požadavek ale rozhodně není standardní a na vašem místě bych byla velmi opatrná. Pokud mu chcete vyhovět a zakázku přijmout (což je také na zvážení, zda se vám bude dobře spolupracovat s klientem, který a priori předpokládá vaše porušování smlouvy), převzala bych jako fyzická osoba odpovědnost pouze za splnění těch povinností, které je stoprocentně ve vaší moci. Tedy například za to, že s ním budete aktivně komunikovat, o všem ho informovat. Se splněním termínu je to složitější, neboť často závisí na specialistech - subdodavatelích. A i pokud by záviselo v některých fázích čistě na vás, i tam mohou nastat nepředvídatelné překážky, např. zmíněná nemoc. Ve smlouvě by bylo nutné takovéto okolnosti mimo vaši moc, které by vás vyvinily ze zpoždění, výslovně uvést. Jeho nesouhlas se subdodávkou považuji za nepřijatelný a nedůvodný, mělo by mu postačovat, že projekt vznikne pod vaším vedením a s vaším autorizačním razítkem.