Přeskočit na obsah

Užití autorského díla jako reference

Vytvořeno
31. 3. 2023
Aktualizováno
4. 4. 2023
Štítky
autorská práva, licence

Dotaz

Mám spor s  klientem, který mě neuvádí na svém webu jako autora u mého projektu. Má klient tuto povinnost? Dále mě zajímá, zda mohu já sama užít autorské dílo zpracované na objednávku jako svoji referenci.

Odpověď

Bez ohledu na znění smlouvy platí, že kdo nakládá s autorským dílem, musí v případech, kdy to je obvyklé, uvádět jméno jeho autora. Posouzení, co je a není „obvyklé“, samozřejmě není úplně jednoduché, nicméně mám za to, že pokud se společnost bude dílem prezentovat v rámci svého profesního portfolia, pak uvedení autorství obvyklé je a můžete se toho úspěšně domáhat. Navíc je to jinými pojmy potvrzeno ve čl. XIII.7 zaslané smlouvy. Složitější je to s otázkou, zda můžete své autorské dílo užít pro vlastní prezentaci. Obecně platí, že pokud se uděluje licence jako výhradní, architekt o právo své dílo užít (pro jakýkoliv účel) přichází (resp. musí být výslovně smluvně sjednáno). To je zde předmětem XIII.6, který vám právo prezentace dílem dává, nicméně v písm. b) uvádí, že medializace z vaší strany je podmíněna souhlasem objednatele. Tedy obávám se, že v případě přihlašování do soutěží a medializace je oprávněn především objednatel. Bude pro vás myslím nejvýhodnější dospět s ním k dohodě, která je v zájmu obou stran (z vaší medializace díla bude mít prospěch i objednatel a naopak).

Eva Faltusová