Přeskočit na obsah

Výše odměny za návrh interiéru

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
projektová dokumentace, cena

Dotaz

Ráda bych se informovala na výši odměny pro architekta – jednalo by se o vypracování návrhu interiéru a pomoc při jeho realizaci.

Odpověď

Obecně mohu pouze sdělit, že výše honoráře se odvozuje od investičních nákladů percentuálním podílem, a to podle charakteru interiéru (například podle podílu atypických prvků) od 6 % do 13 % z celkového nákladu na realizaci interiéru. Takto stanovená částka je poté dále členěna na jednotlivé fáze, mezi něž se honorář dělí rovněž percentuálně vyjádřeným podílem. Vámi popsanému postupu by zhruba odpovídalo: 1. příprava zakázky (4 %), 2. výtvarná studie interiéru (25 %), 3. definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (20 %), 4. vypracování dokumentace pro provedení interiéru (26 %), 5. spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli (3 %), 6. spolupráce při realizaci interiéru (20 %), 7. spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání (2 %). Pro přesnější stanovení výše honoráře by proto bylo nutno popsat sám interiér a předpokládanou výši investičních nákladů.

O navrhování interiérů

V praxi se můžeme setkat s řadou výrazů pro odborníka, který by nám mohl navrhnout řešení interiéru pokoje, bytu či rodinného domu. Lze ho nazvat bytovým architektem, interiérovým designérem, bytovým návrhářem, návrhářem interiérů, bytovým stylistou apod. Termín architekt však smí používat jen ten, kdo má architektonické vzdělání, tedy absolvent vysoké školy architektonického směru.
Bytový stylista, designér či návrhář může mít v podstatě jakékoliv vzdělání či praxi, obvykle se ale jedná o absolventy vysokých škol zaměřených na umění a design, případně vyšších odborných škol či středních škol zaměřených na umění, design, nábytkovou tvorbu či stavebnictví. Interiéry navrhují také absolventi rozličných druhů kurzů interiérové tvorby.

Složitost zadání ze strany klienta je přímo úměrná nárokům na kvalifikaci odborníka. Rozhodující je, zda požadujeme stavební, či nestavební úpravy.

NESTAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRŮ
● Investor si zakoupil dle vlastního výběru zařízení pokoje, bytu či domu a neví, jak jej rozmístit v prostoru. O spolupráci může požádat v podstatě kohokoliv.
● Investor se rozhodl zakoupit zařízení pokoje, bytu či domu, ale výběr jednotlivých kusů přenechá raději odborníkovi a rovněž ho požádá o jejich rozmístění. Ani v takovém případě není požadována vysoká odborná kvalifikace.
● Investor uvažuje o kompletním návrhu řešení interiéru pokoje, bytu či domu, které je spojeno s výběrem zařízení, jeho rozmístěním a s návrhem designu některých výrobků na míru (atypovým mobiliářem, svítidly, výmalbami apod.) spojeným s případnou vestavbou nábytku. V této situaci se jedná o odbornou činnost vyžadující širší znalosti, a předpokládá se tedy, že návrh zpracuje odborník s vyšší kvalifikací.

STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRŮ
● Investor uvažuje o kompletním návrhu řešení interiéru pokoje, bytu či domu (výběr zařízení, návrh atypových kusů nábytku a jejich rozmístění), které je spojeno se zásahem do dispozic či konstrukcí. Taková změna může být spojena např. s vybouráním zdí, novými rozvody elektřiny, vody apod., které jsou považovány za stavební zásahy. V tomto případě smí návrh zpracovat pouze autorizovaná osoba (člen České komory architektů – obor architektura, nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – obor pozemní stavby), protože pouze ta je oprávněna podat bezpodmínečně nutnou žádost o stavební povolení. Jen autorizovaný architekt či inženýr nese odpovědnost např. za to, že nebude vybourána nosná konstrukce.
Úpravy interiérů mohou probíhat v domě autorizovanou osobou navrženém, nebo se jedná o rekonstrukci či dostavbu bytu či domu projektovaného jiným autorem. Pokud ale dojde k zásahu do stávajících konstrukcí či dispozic, je nutné informovat původního autora objektu o plánovaných změnách (s ohledem na autorská práva).
Služeb autorizovaného architekta či inženýra je samozřejmě možné najmout si také pro nestavební úpravy interiérů.

Kompletní seznam autorizovaných architektů (ČKA) je k dispozici na www.cka.cc, seznam autorizovaných inženýrů (ČKAIT) pro obor pozemní stavby je k dispozici na www.ckait.cz.
Česká komora architektů udělovala do roku 2004 autorizaci pro obor interiérová tvorba, ale od této praxe se ustoupilo právě z těch důvodů, že může být navrhování interiérů prováděno ve většině případů v podstatě jakýmkoliv odborníkem, protože nesouvisí s vybranými činnostmi ve výstavbě. Nyní je obor zahrnut pod obor autorizace „architektura“.
Designéry (návrháře designu výrobků, tedy i nábytku a dalšího zařízení bytu) je možno nalézt např. na www.czechdesign.cz.
Interiéroví architekti se také sdružují v Asociaci interiérových architektů či Asociaci interiérové tvorby v Brně.