Přeskočit na obsah

Zvlášť stísněné územní podmínky

Vytvořeno
24. 3. 2023
Aktualizováno
24. 3. 2023
Štítky
požadavky na využití území, odstupová vzdálenost, zvlášť stísněné podmínky

Dotaz

Zajímalo by mě, zda existuje nějaký uznaný výklad pojmu „zvlášť stísněné územní podmínky“, který je užitý v § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a je jím podmíněno snížení odstupů mezi rodinnými domy?

Odpověď

Pojem zvlášť stísněné územní podmínky není definován ani právními předpisy a žádným soudním rozhodnutím, protože je tuto okolnost vždy nutno posuzovat a zdůvodňovat individuálně. Je chápan jako charakteristika konkrétního zastavěného území, kde je nižší odstupová vzdálenost obvyklá (viz např. rozsudek NSS).

Odůvodnění proč se v daném případě jedná o zvlášť stísněné územní podmínky je třeba popsat stavebnímu úřadu v žádosti o územní rozhodnutí – je přitom třeba zdůvodnit i zvolené území, které se pro posouzení parcely vybírá jako referenční. Konečné slovo má při posouzení stavební úřad.