Přeskočit na obsah

Zvlášť stísněné územní podmínky

Vytvořeno
2. 5. 2023
Aktualizováno
5. 5. 2023
Štítky
územní rozhodnutí, stavební úřad, prováděcí vyhlášky

Dotaz

Zajímalo by mě, zda existuje nějaký uznaný výklad pojmu „zvlášť stísněné územní podmínky“, který je užitý v § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a je jím podmíněno snížení odstupů mezi rodinnými domy?

Odpověď

Pojem zvlášť stísněné územní podmínky není definován ani právními předpisy a žádným soudním rozhodnutím, protože je tuto okolnost vždy nutno posuzovat a zdůvodňovat individuálně. Je chápán jako charakteristika konkrétního zastavěného území, kde je nižší odstupová vzdálenost obvyklá (viz např. http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0001_6As__0900128A_prevedeno.pdf). 

Odůvodnění, proč se v daném případě jedná o zvlášť stísněné územní podmínky, je třeba popsat stavebnímu úřadu v žádosti o územní rozhodnutí – je přitom třeba zdůvodnit i zvolené území, které se pro posouzení parcely vybírá jako referenční. Konečné slovo má při posouzení stavební úřad.