Přeskočit na obsah

Komentáře k legislativě

Stanoviska k právním předpisům a aktuálním legislativním otázkám (listopad 2015)

Co by měl znát každý projektant a architekt při návrhu budov do zátopových oblastí (březen 2009)

Odpovědnost za umístění stavebních jeřábů (listopad 2013)

Pojem podkroví (březen 2007)

Oprávnění orgánů ochrany přírody a krajiny (březen 2009)

Polsko: konec diktátu nejnižší ceny ve veřejných zakázkách (duben 2015)

Pozastavení účinnosti PSP (únor 2015)

Projektová dokumentace u Nejvyššího soudu (březen 2006)

Rozdělování zakázky na jednotlivé stupně (březen 2009)

Sborník Autorská práva v architektuře (listopad 2013)

I. Stavební zákon - všeobecné informace, základní struktura (listopad 2013)

II. Stavební zákon - úvodní ustanovení a ustanovení o výkonu veřejné správy (listopad 2013)

III. Stavební zákon - územní plánování - smysl, účel a subjekty územního plánování (listopad 2013)

Zpracovatelé odborných stanovisek (duben 2014)

Změny ve vydávání závazných stanovisek DOSS

Nové zásady zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021

K oprávnění architekta zpracovávat statický posudek (prosinec 2011)

Dotazy k institutu "odpovědného zástupce" podle § 11 živnostenského zákona (březen 2006)

Dotazy ke lhůtám ve správním řízení (březen 2007)

Sdělení ČKA stavebním úřadům k prokazování oprávnění k výkonu profese (březen 2007)

Závaznost vnitřních řádů ČKA (březen 2007)

Zadavatelé nutí architekty vzdát se autorských práv (březen 2007)

Co architekt musí označovat razítkem (březen 2007)

Trestněprávní odpovědnost autorizovaných osob (listopad 2013)

Zamezení šíření honorářového řádu (listopad 2013)