Přeskočit na obsah

Vnitřní řády ČKA

Úplné znění řádů České komory architektů ze dne 20. 4. 2024.

Vnitřní řády ke stažení

Liberalizace v přístupu k architektonickým soutěžím

Valná hromada ČKA 2021 schválila změnu vnitřních řádů ČKA vedoucí k liberalizaci podmínek účasti autorizovaných architektů v architektonických soutěžích. Nadále již nebude disciplinárně postihována účast autorizovaných architektů v tzv. neregulérních soutěžích. Cílem je zlepšit renomé architektonických soutěží a upravit roli ČKA, která by nadále neměla být vnímaná jako orgán dozoru, ale jako partner jak pro zadavatele, tak pro soutěžící. Komora bude nadále deklarovat regulérnost soutěží posouzením jejich soutěžních podmínek, prohlášení o neregulérnosti bude však sloužit jako signál nedoporučující účast. 

Inspirací jsou příklady ze zahraničí, kde mají architektonické soutěže při zadávání veřejných zakázek mnohem významnější roli. Například sousední Rakousko používá systém tzv. semaforu. Soutěže označené zelenou barvou jsou připraveny v naprostém souladu s předpisy. Vůči „oranžovým soutěžím“ pak panuje výhrada a v podstatě odpovídají českým soutěžím, které získají potvrzení o regulérnosti s výhradou výše odměn. „Červené soutěže“ nemají pro soutěžící garanci férového přístupu ve více aspektech a každý účastník do nich vstupuje na vlastní riziko (a zříká se současně nároku na oporu komory v případě sporů), avšak není za účast nijak postihován. Tomu odpovídá ze strany ČKA i nadále vydávané prohlášení o neregulérnosti soutěže.

ČKA vnímá stav zadávání veřejných zakázek na projektové služby jako jednu z brzd kvalitního a udržitelného rozvoje území a prostředí, ve kterém žijeme. Za správný nástroj k zadávání považuje architektonické soutěže a na jejich prosazování bude pracovat s ještě vyšší možnou intenzitou. Tím plní usnesení Valné hromady ČKA 2021, podle něhož se má zaměřit na přímou celostátní podporu zadávání veřejných zakázek s využitím architektonických soutěží.