Přeskočit na obsah

Centrum míčových sportů

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Jihočeský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení

9. 9. 2024

Popis

Předmětem soutěže je zpracování návrhu souboru budov s veřejným prostranstvím. Jedná se o návrh Centra míčových sportů - nové multifunkční haly ve městě České Budějovice na Husově třídě, která poskytne moderní, dostatečně kapacitní a všestranně využitelné zázemí pro pořádání sportovních akcí a doplňkově kulturních či kongresových akcí. Zadavatel požaduje také návrh parkovacího domu, který budou využívat jak návštěvníci Centra míčových sportů, tak návštěvníci výstaviště. Na parkovací dům bude navazovat administrativní budova se vstupní bránou výstaviště. Spojovacím uzlem všech výše zmíněných aktivit se stane předprostor budov – náměstí. Zadavatel požaduje také vypracování ideového návrhu hmot a funkcí k dotvoření celistvého bloku. 

Architektonická, jednofázová, užší, projektová, anonymní soutěž.