Přeskočit na obsah

4. kvadrant Vítězného náměstí

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Fourth Quadrant s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem

12 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

16. 9. 2022 16:00

Datum vyhlášení soutěže

5. 8. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

3. 8. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení dotvoření území navazujícího na Vítězné náměstí, konkrétně území vymezeného ulicemi Jugoslávských partyzánů a Evropská. Cílem soutěže je vybrat takový návrh, který bude respektovat urbanistickou koncepci Dejvic Antonína Engela z roku 1924 a zohlední soudobé požadavky na polyfunkční zástavbu nejvyšších enviromentálních standardů, jež bude místem čilého společenského, ekonomického a kulturního života Prahy 6.

V rámci dostavby 4. kvadrantu budou řešeny záměry společnosti Fourth Quadrant a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a jejich skloubení se záměry města na revitalizaci Vítězného náměstí a veřejných prostranství areálu Kampusu Dejvice.

Typ soutěže:

Soutěž bude probíhat formou soutěžního workshopu, který má následující parametry:

  • podle předmětu řešení bude soutěží architektonicko-urbanistickou, podle účelu soutěží projektovou;
  • soutěžní workshop je mezinárodní, veškerá komunikace bude probíhat v českém a anglickém jazyce;
  • jde o užší soutěž – porota vybere 6–10 uchazečů na základě přihlášky do soutěže, do 2. kola postoupí 3–5 účastníků soutěže;
  • soutěžní workshop je neanonymní, soutěžní porota, tedy i zadavatelé budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • soutěž bude dvoufázová – v 1. fázi připraví týmy koncept dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí, který bude ve 2. fázi rozpracován do podrobnějšího návrhu.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Předpokládané datum odevzdání konceptů v 1. fázi: leden 2023

Předpokládané datum odevzdání návrhů v 2. fázi: květen 2023

Web soutěže: https://4kvadrant.cz/.

Soutěž na mapě