Přeskočit na obsah

4. kvadrant Vítězného náměstí

4. kvadrant Vítězného náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Fourth Quadrant s.r.o.

Ceny a odměny celkem

11 600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 8. 2022 - 16. 9. 2022

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení dotvoření území navazujícího na Vítězné náměstí, konkrétně území vymezeného ulicemi Jugoslávských partyzánů a Evropská. Cílem soutěže bylo vybrat takový návrh, který bude respektovat urbanistickou koncepci Dejvic Antonína Engela z roku 1924 a zohlední soudobé požadavky na polyfunkční zástavbu nejvyšších enviromentálních standardů, jež bude místem čilého společenského, ekonomického a kulturního života Prahy 6.

V rámci dostavby 4. kvadrantu byly řešeny záměry společnosti Fourth Quadrant a Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a jejich skloubení se záměry města na revitalizaci Vítězného náměstí a veřejných prostranství areálu Kampusu Dejvice.

Typ soutěže:

Soutěž probíhala formou soutěžního workshopu, který měl následující parametry:

  • podle předmětu řešení bude soutěží architektonicko-urbanistickou, podle účelu soutěží projektovou;
  • soutěžní workshop je mezinárodní, veškerá komunikace bude probíhat v českém a anglickém jazyce;
  • jde o užší soutěž – porota vybere 6–10 uchazečů na základě přihlášky do soutěže, do 2. kola postoupí 3–5 účastníků soutěže;
  • soutěžní workshop je neanonymní, soutěžní porota, tedy i zadavatelé budou vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog;
  • soutěž bude dvoufázová – v 1. fázi připraví týmy koncept dostavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí, který bude ve 2. fázi rozpracován do podrobnějšího návrhu.

Soutěž byla pořádána ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Předpokládané datum odevzdání konceptů v 1. fázi: leden 2023

Předpokládané datum odevzdání návrhů v 2. fázi: květen 2023

Web soutěže: https://4kvadrant.cz/.

1. cena

Benthem Crouwel Architects + Opočenský Valouch Architekti

Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Ondřej Králík, Benthem Crouwel Architects: Pascal Cornips, Sophie Hengeveld, Zsa-Zsa Brouwers, Menno Ruijter, Bart Bonenkamp, Willem Jan van der Gugten, Kaj van den Berg, Maarten Abe Neijenhuis, Opočenský Valouch Architekti: Františka Chaloupková, Kateryna Bondarenko, Ondřej Suk, Oksana Džabarjan, Anna Blažková
Spolupráce: AED: Zbyněk Randsdorf, Jan Bárta,, PUDIS: Jiří Kašpar, Michal Rebec, Rehwaldt Landscape Architects: Till Rehwaldt, Garth Woolison, Eliška Černá

Částka 2 000 000 Kč

20_H_exhibition-panel.jpg

2. cena

Cityförster + Studio Perspektiv

Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal, Ing. Barbora Kuciaková, Cityförster: Martin Sobota, Piotr Kalbarczyk, Jona Fani, Anneke Sandow, Petre Simonescu, Edoardo Facchinelli, Studio Perspektiv: Silvia Snopková, Monika Škardová, Martin Křivánek, Ľuba Ondrejkovičová

Částka 1 500 000 Kč

32_H_exhibition-panel.jpg

3. cena

A69 - architekti

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, Mgr. art. Ing. Michal Auxt, Ing. arch. Pavla Matějka Enochová, A69 - architekti: Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Silvia Matisová, Kateřina Hrabcová,Jakub Krčmář, Jakub Matyáš, Roman Klimeš, Erik Hocke, Daniel Mudra, Jiří Neuvirt, Veronika Hanzlíková, Martin Fornůsek, Ondřej Soukup, Ondřej Buš, Markéta Beránková
Spolupráce: Atelier Promika: Jakub Kliment, Šárka Veselá, Ecoten: Jiří Tencar, Eiko Tomura Landscape Architects: Eiko Tomura, Andrea Calabresi, Kulturní stavby: Šimon Caban, Off.land: Vojtěch Myška, Projekce Delta: Miloš Keltner, Sociolog: Ivan Gabal, TechOrg: Ondřej Hlaváček, Vizualizace: Jan Darks

Částka 1 500 000 Kč

28_H_exhibition-panel.jpg

odměna

MVRDV

MVRD: Winy Maas, Gideon Maasland, Gijs Rikken, Cas Esbach, Xiaohu Yan, Danielle Dalbosco, Guido Boeters, Bin Wei, Yue Shi, Lorenzo Mennuti, Justin Vermeulen, Apsara Flury
Spolupráce: AED: Marek Aleš, Jakub Švejda, Šárka Schneiderová, Šimon Knettig, Buro Happold: Dirk Visser, Hans Gamerschlag, Nicholas Trouwels, Quirine Henry, Ifigeneia Papathanasiou, Openfabric: Francesco Garofalo, Jacopo Feslikenian, Asya Ataly

Částka 1 500 000 Kč

11_H_exhibition-panel.jpg

odměna

Pavel Hnilička Architects+Planners + Baumschlager Eberle Architects

Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Jan Hřebíček, Ing. arch. Jindřich Blaha, Pavel Hnilička Architects+Planners: Pavel Hnilička, Jan Hřebíček, Matěj Špinar, Jindřich Blaha, Baumschlager Eberle Architects: Hugo Herrera Pianno, Johannes Burtscher, Zeynep Yazi, Melanie Ghanem
Spolupráce: Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, Projekce dopravní: Josef Filip, Pavel Soukup, Steiner a Malíková krajinářští architekti: Pavlína Malíková, Aleš Steiner

Částka 1 500 000 Kč

15_H_exhibition-panel.jpg

Soutěž na mapě