Přeskočit na obsah

Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad Kralupy nad Vltavou

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh „Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad Kralupy nad Vltavou“, kterou vyhlásilo město Kralupy nad Vltavou, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.Česká komora architektů se již vyjadřovala k této soutěži o návrh, a to dopisem Č.j. 880-2009/Pr/Sl ze dne 30. června 2009 a dopisem Č.j. 1264-2009/TC/Ce ze dne 20. listopadu 2009. Vyhlašovatel byl již v červnu upozorněn na pochybení, taktéž v listopadu proběhla rozsáhlá telefonická konzultace, i přesto k nápravě soutěžních podmínek nedošlo.Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA