Přeskočit na obsah

Administrativně-technologická budova Zdravotnické záchranné služby

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Hlavní město Praha

Předpokládané ceny a odměny celkem

4 950 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

17. 2. 2023 14:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

19. 5. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

22. 9. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

10. 3. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím.

Ústředním bodem budovy je Zdravotnické operační středisko – dispečink, kde pracovníci ZOS přijímají hovory a řeší krizové situace. ZOS je doplněno dalšími provozy, jako jsou vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel a další záchranářské vybavenosti, nebo administrativní zázemí celé pražské záchranné služby.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/zzs

 

Soutěž na mapě