Přeskočit na obsah

Administrativní budova ZÁPAD (in.č.22002) ABB s.r.o., Vídeňská 117, Brno

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

11. 7. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k výzvě k vypracování projektové studie: „Administrativní budova ZÁPAD (in.č.22002) ABB s.r.o., Vídeňská 117, Brno“, kterou vyhlásila společnost ABB s. r. o., shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci: předem jmenované poroty, cen a odměn, odpovídajícího termínu odevzdání návrhů, ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrhy, závazek vyhlašovatele soutěže k respektování autorských práv autorů předložených řešení a způsob ochrany jejich autorských práv, určení závazného způsobu využití výsledků soutěže atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko