Přeskočit na obsah

Prostor „Anglické nábřeží“

Prostor „Anglické nábřeží“

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 4. 2009 - 11. 9. 2009

Počet odevzdaných návrhů

43

Popis

Předmět soutěže: Zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení území „Anglického nábřeží“ - prostor před stávající Komerční bankou.

1. cena

Ing. arch. Alena Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík

Částka 100 000 Kč

slana_1_cena_jenckova__1.jpg
slana_1_cena_jenckova__2.jpg

1. cena

Bc. Jan Gadziala, Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka

Částka 100 000 Kč

slana_1_cena_gadziala__1.jpg
slana_1_cena_gadziala___2.jpg

2. cena

Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Tomáš Král, Ing. arch. Irena Šebová

Částka 65 000 Kč

slana_2_cena_kral__1.jpg
slana_2_cena_kral__2.jpg

3. cena

Ing. arch. Petr Hurník, Ing. arch. Jakub Kopec. Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Částka 35 000 Kč

slana_3_cena_hurnik__1.jpg
slana_3_cena_hurnik__2.jpg

Odměna

Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich

Částka 25 000 Kč

Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá, Ing. arch. Annamaria Bohuniczky, Ing. Akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Edita Lisecová, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ing. arch. Matej Zahadňanský

Částka 25 000 Kč

Soutěž na mapě