Přeskočit na obsah

Architektonická soutěž na rozhlednu v areálu Rodinného pivovaru Bernard

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

6. 2. 2017

Popis

Česká komora architektů zaznamenala architektonickou soutěž na rozhlednu v areálu Rodinného pivovaru Bernard. Tuto soutěž posuzuje jako neregulérní architektonickou soutěž postrádající atributy regulérní soutěže dle Soutěžního řádu České komory architektů.

Problémem je:

a)    absence předem známé poroty s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli, schopné nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení.

b)    ceny pro účastníky oceněné na 1. – 3. místě. Ty mají dle Soutěžního řádu České komory architektů dosahovat v součtu min. 1 % z předpokládaných investičních nákladů.

c)    soutěžní lhůta - musí být alespoň 6 týdnů od vyhlášení soutěže.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.