Přeskočit na obsah

Architektonicko-výtvarné řešení vnitřního prostoru terminálů Letiště Vácalava Havla Praha

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

29. 1. 2015

Popis

Komora zaznamenala soutěž Českého Aeroholdingu, a.s., na „Vypracování komplexního architektonicko-výtvarného řešení vnitřního prostoru terminálů se sjednocujícím výtvarným prvkem akcentujícím motiv Česká republika – Praha“. Dne 2. prosince 2014 vyhlašovatele upozornila, že ve vypsané podobě ji musí považovat za neregulérní soutěž.

 

Komora vytýká absenci předem známe poroty, ve které jsou nezávislí odborníci v nadpoloviční většině. Dalšími problematickými aspekty jsou téma, kvalita zadání, lhůta pro zpracování návrhů (následně došlo k prodloužení) a výše odměn.

 

Vyhlašovatel se nejdříve uvolil vytčené záležitosti napravit, k čemuž mu Komora poskytla konzultace, doporučení k nápravě se ovšem nakonec rozhodnul neakceptovat.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.