Přeskočit na obsah

Areál a okolí ZEVO Vráto České Budějovice

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

ZEVO Vráto, a.s.

Předpokládaný termín vyhlášení

15. 4. 2023

Popis

ZEVO Vráto je zařízením pro energetické využívání odpadů, kdy dochází termickým využitím odpadů k čisté výrobě elektrické a tepelné energie (ZEVO VRÁTO | Zařízení na energetické využití odpadu (zevovrato.cz)).

Stavba ZEVO Vráto je situována do průmyslového areálu stávající výtopny Vráto společnosti ZEVO Vráto a.s., který se nachází na severovýchodním okraji města České Budějovice na adrese Okružní 632, na pozemcích číslo 1118/11, 1118/12; 1118/14 až 1118/26, 1118/28 až 1118/30; 1118/32, 1118/41, 1118/45, 1118/46, 1118/47 a 1118/48 v katastrálním území České Budějovice.

Zařízení ZEVO Vráto připravuje Zadavatel na budoucí proměnu – na záměr je zpracována dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, která byla schválena v procesu EIA. Následně byla dopracována dokumentace ve stupni DÚR, která je v současnosti projednávána v územním řízení (předpoklad zahájení ÚR 3/2023).

Záměrem Zadavatele je v souvislosti s budoucími změnami týkajícími se vlastního objektu ZEVO zároveň přispět kvalitní architekturou a krajinářským řešením ke zlepšení industriálně-přírodní oblasti ZEVO Vráto a jeho širšího okolí, zvýšení přidané hodnoty projektu ZEVO, navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v palivovém mixu komunitní energetiky a rozšíření využitelnosti území.

Soutěžní workshop.

Soutěž na mapě