Přeskočit na obsah

Energetický park České Budějovice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

ZEVO Vráto, a.s.

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum podání žádostí o účast

12. 5. 2023 15:00

Datum vyhlášení soutěže

6. 4. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 3. 2023

Více informací

Popis

ZEVO Vráto, a.s. vyhlašuje soutěžní workshop, jehož předmětem je změna vlastního objektu ZEVO a návrh krajinářského řešení ke zlepšení industriálně-přírodní oblasti ZEVO Vráto a jeho širšího okolí.

Předmětem soutěžního workshopu je zpracování konceptu a následně soutěžního návrhu na 3 témata: (i) zpracování architektonického návrhu obvodového pláště zařízení ZEVO (projektová část), (ii) zpracování ideové vize pro další využití a krajinářsko-architektonické pojetí těch částí uvnitř areálu ZEVO Vráto, které mohou být zpřístupněny pro veřejnost a mají potenciál k zvýšení atraktivity celého areálu ZEVO (ideová část), (iii) zpracování ideové vize pro zachování hodnot cenné okolní krajiny vně areálu ZEVO Vráto a pro zvýšení její prostupnosti a atraktivity pro návštěvníky tohoto území (ideová část).

Soutěžní workshop.

Soutěž na mapě