Přeskočit na obsah

Energetický park České Budějovice

Energetický park České Budějovice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ZEVO Vráto, a.s.

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

6. 4. 2023 - 12. 5. 2023

Datum rozhodnutí

28. 3. 2023

Počet odevzdaných návrhů

4

Více informací

Popis

ZEVO Vráto, a.s. vyhlásilo soutěžní workshop, jehož předmětem byla změna vlastního objektu ZEVO a návrh krajinářského řešení ke zlepšení industriálně-přírodní oblasti ZEVO Vráto a jeho širšího okolí.

Předmětem soutěžního workshopu bylo zpracování konceptu a následně soutěžního návrhu na 3 témata: (i) zpracování architektonického návrhu obvodového pláště zařízení ZEVO (projektová část), (ii) zpracování ideové vize pro další využití a krajinářsko-architektonické pojetí těch částí uvnitř areálu ZEVO Vráto, které mohou být zpřístupněny pro veřejnost a mají potenciál k zvýšení atraktivity celého areálu ZEVO (ideová část), (iii) zpracování ideové vize pro zachování hodnot cenné okolní krajiny vně areálu ZEVO Vráto a pro zvýšení její prostupnosti a atraktivity pro návštěvníky tohoto území (ideová část).

Soutěžní workshop.

1. cena / TEMATICKÝ OKRUH 1 (ZAŘÍZENÍ ZEVO) + TEMATICKÝ OKRUH 3 (ŠIRŠÍ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ)

LASOVSKY JOHANSSON Architects ApS

akad. arch. Jiří Lasovský, MAA.Arch. Hanna Johansson, Ing. arch. Juráš Lasovský, OMGEVING - Peter Swyngedauw, Amedeo Ardolino

Částka 420 000 Kč

1. cena Lasov_širší kontext.jpg
1. cena Lasov_širší kontext 2.jpg
1. cena_Lasov 3.jpg
1. cena Lasov_4.jpg

finalista I.

Eiko Tomura Landscape Architects + ohboi + jika-cz

Ing. arch. David Baďura, Andrea Calabresi, Eiko Tomura (zahradní architekti eiko tomura); Martin Jireš, Linda Kaliska a Jan Kubát (ohboi); Jiří Slánský a David Baďura (jika-cz)
I. finalista Eiko (1).jpg
I. finalista Eiko (2).jpg
I. finalista Eiko (3).jpg
I. finalista Eiko (4).jpg

Soutěž na mapě