Přeskočit na obsah

Areál brněnského výstaviště a navazujících území

Areál brněnského výstaviště a navazujících území

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

3 050 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

26. 5. 2017 - 13. 12. 2017

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl urbanistický ideový návrh areálu brněnského Výstaviště a části areálu
brněnských vodáren s návazností na přilehlou vozovnu a rekreační areál Riviéra, který ukáže nový způsob
využití rozvojových ploch areálu a možnosti lepšího zapojení areálu do organismu města. Návrh v rozsahu
urbanistické studie byl zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže.
Při tvorbě návrhu bylo třeba respektovat velkorysou urbanistickou koncepci areálu Výstaviště
založenou na jasně strukturovaných veřejných prostorech, které jsou obklopeny výstavními pavilony
s přidanou hodnotou architektonické kvality.

Dvoufázová otevřená ideová urbanistická soutěž.


2. cena

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o. a RadaArchitekti s.r.o.

Spolupráce: Spoluautoři: Ing. arch. Alena Režná, Ph.D., Ing. arch. Martina Řehořová, Spolupráce: Ing. arch. Tomáš Sysel, Ing. arch. Radim Petruška, Ing. arch. Václav Hájek

Částka 1 500 000 Kč

BVV_2_cena_panel_01.jpg
BVV_2_cena_panel_02.jpg
BVV_2_cena_panel_03.jpg
BVV_2_cena_panel_04.jpg
BVV_2_cena_panel_05.jpg

3. cena

AiD team a.s.

Ing. arch. Pavel Bainar, Ing. arch. Jiří Babánek, Ing. arch. Marek Focher, Ing. arch. Marian Kolařík, Ing. arch. Petr Ondráček
Spolupráce: Ing. Zdeněk Sendler, Spolupráce:Ing. Jaromír Černý, CSc.

Částka 1 000 000 Kč

BVV_3_cena_panel_01.jpg
BVV_3_cena_panel_02.jpg
BVV_3_cena_panel_03.jpg
BVV_3_cena_panel_04.jpg
BVV_3_cena_panel_05.jpg

Soutěž na mapě