Přeskočit na obsah

Areál bývalé Křižanovy pily – Valašské Meziříčí

Areál bývalé Křižanovy pily – Valašské Meziříčí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Valašské Meziříčí

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

30. 9. 2020 - 18. 11. 2020

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalézt návrh urbanisticko - architektonického, krajinářského a dopravního
řešení lokality areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží. Vyhlašovatel
předpokládal nalezení harmonického poměru mezi plochami zástavby, veřejných prostranství a 
dopravní a technické infrastruktury. V daném území se požadovalo minimálně umístit – dopravní
autobusový terminál, městský úřad, alej Emilie a Jana Křižanových a vyřešit parkování. Vyhlašovatel očekával silnou a nosnou ideu, která bude přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného prostoru, který se stane důstojnou a organickou součástí města.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Miroslav Moll, Ing. arch. Jiří Příhoda, Bc. Soňa Stromšíková

Částka 140 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

MS plan s.r.o.

Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Marek Stařičný, Ing. arch. Jakub Mazur, Ing. arch. Jan Novotný

Částka 100 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Ing. arch. Hana Púčeková, Ing. arch. Kristýna Kundrátová, Ing. arch. Pavla Sommerschuh
Spolupráce: Spolupráce: Ing. Martin Valášek

Částka 70 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

Kubla & Architects s.r.o.

Ing. arch. Radim Horák, Ing. Ondřej Kubla, Ing. arch. Lukáš Kvaššay
Spolupráce: Ing. Ján Augustín, Ing. Tomáš Hruban, Spolupráce: Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

Částka 30 000 Kč

Odměna_Kubla_a.jpg
Odměna_Kubla_b.jpg
Odměna_Kubla_c.jpg

Soutěž na mapě