Přeskočit na obsah

Areál bývalého koupaliště (Postřelmov)

Status

Návrh

Regulérnost

Regulérní

Datum rozhodnutí

28. 11. 2019

Popis

Česká komora architektů zaznamenala poptávku obce Postřelmov po zpracování studie  k projektu „Areál bývalého koupaliště,“ kterou z důvodu požadavku na předložení vizualizace považuje za architektonickou soutěž. Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou však osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Ze zveřejněných informací vyplývá, že podmínky pro potvrzení o regulérnosti této soutěže nejsou splněny. Nejsou známy ceny a odměny pro soutěžící a současně není známa porota s nadpoloviční odbornou částí, která bude posuzovat návrhy. Také soutěžní lhůta není odpovídající.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.