Přeskočit na obsah

Areál Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – Ďáblicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

UMPRUM

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-urbanistická soutěž, kombinovaná, ideová a projektová, vyzvaná neanonymní, jednokolová

 

Vyhlašovatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Porotci nezávislí: Jiří Suchomel, Emil Přikryl, Mirko Baum, Aleš Burian, Monika Mitášová, Jiří Plos, Roman Koucký, Jan Kerel, Jan Sedlák

 

Porotci závislí: Jiří Pelcl, Petr Keil, Jindřich Smetana, Tomáš Macenauer, Danuše Ševčíková, Radek Kolařík, Marián Karel

Termín konání od 28.3.2003 do 30.5.2003

 

Ceny a odměny celkem: 180 000 Kč

 

Udělené ceny a odměny

1. cena – Josef Pleskot a spoluautoři

2. cena – Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

3. cena – Ladislav Kuba, Tomáš Pilař

 

Náhrada režijních nákladů: 750 000 Kč

 

Hodnocení poroty vítězného návrhu Josefa Pleskota a kol.:

Vítězný návrh je měřítkem úměrný okolní zástavbě. Budova se vůči okolí neuzavírá a svůj vnitřní život nezakrývá. Jasným způsobem vytváří požadovaný veřejný průchod z náměstí směrem k hvězdárně. Drobnou strukturou členění vytváří uvnitř své hmoty bohatou škálu venkovních prostor. Jako problematické hodnotí porota některé úzké a hluboké prostory mezi fasádami budovy a opěrnými zdmi.

            Ačkoliv je vítězný návrh prezentován s velmi konkrétním dispozičním uspořádáním, umožňuje jeho hmotová koncepce další vývoj dle postupně upřesňovaných požadavků školy včetně změn velikosti stavebního programu. Sympatický labyrint vnitřních prostor odpovídá charakteru umělecké školy a nabízí pestré střídání různých prostředí.

            Možnost etapizace je jednoznačně doložena. Její skutečná povaha bude předmětem dalšího zpracování.

            Ocelový skelet budovy s uměřenými rozpony odpovídá provozním potřebám. Složitá hmota budovy je obalena obvodovým pláštěm s proměnlivým charakterem. Jeho provedení bude zřejmě technicky a finančně nadprůměrně náročné. Tato náročnost ale odpovídá povaze a významu budovy. Vzhledem k minimu jednoúčelových komunikačních ploch může být celkový obestavěný prostor budovy, a tím i její investiční náklady, uměřený.

vsup_dablice_1.jpg  

vsup_dablice_2.jpg 

Soutěž na mapě