Přeskočit na obsah

Art campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) vznikla v roku 1949 a je najväčšou
umelecko-vzdelávacou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. V roku bol 1981 prijatý a neskôr aj sčasti zrealizovaný návrh prof. Dušana Kuzmu na výstavbu nového komplexu VŠVU.

Hlavná výučbová budova je torzom modernistického monolitu pôvodného návrhu – jej tretí blok sa nepodarilo postaviť, rovnako aj ďalšie budovy a súčasti akademického kampusu. Koncom 20. storočia bolo nutné pristúpiť k nadstavbe budovy, projekt bol vedený pedagógom
prof. akad. arch. Ing. arch. Jánom Bahnom a Mgr. art. Igorom Palčom.

Dnes už hlavná výučbová budova nevytvára dostatočné prevádzkové podmienky pre udržanie interdisciplinarity štúdia či interakcie v rámci tvorivých procesov medzi jednotlivými katedrami, neprináša dostatok komunikačných príležitostí medzi členmi akademickej obce a nevytvára možnosti pre flexibilnú organizáciu výučbových procesov.

1. etapa

(Realizáciatýchto zariadení je plánovaná v priamej nadväznosti na súťaž)

Ubytovaco-stravovacie zariadenie
(Internát s jedálňou)

Technologický pavilón

Parkovacie zóny
(180 miest)

ďalšie etapy

(Realizácia týchto zariadení je plánovaná v dlhom časovom výhľade)

Výučbový ateliérový pavilón s ateliérmi Katedry maliarstva a Katedry architektonickej tvorby
Výučbovo-prednáškový pavilón – aula, učebne, akademická knižnica a prednáškové miestnosti Katedry teórie a dejín umenia
Voľnočasové zóny (nezastavaná časť areálu – terénne a krajinne úpravy areálu)
Rektorát a administratíva

očakávania

Tieto zariadenia vrátane súčasnej budovy budú v budúcnosti tvoriť ucelený umelecko-vzdelávací komplex, v ktorom sa budú uskutočňovať takmer všetky akademické činnosti VŠVU. Očakávame, že architektúra komplexu bude svojim charakterom, výrazom a kvalitou vyjadrovať:

spoločenský význam a dlhodobé postavenie VŠVU ako špičkovej umelecko-vzdelávacej inštitúcie v domácom a medzinárodnom kontexte

kultúrny význam a stabilnú pozíciu VŠVU ako jednej z mienkotvorných inštitúcii v rámci domácej umeleckej scény

široký mediálny rozsah vzdelávacieho programu a interdisciplinárny systém výučby, ktoré demonštrujú jej výnimočné postavenie

dynamiku ambiciózneho zámeru extenzívneho inštitucionálneho rozvoja a intenzívneho pôsobenia na faktory kvality umeleckého vzdelávania

demonštráciu zavedenia progresu do akademickej prevádzky, inštitucionálnej identity a inštitucionálnej kultúry VŠVU

silný emocionálny účinok, posilňujúci hodnotu inštitúcie, miesta a danej lokality