Přeskočit na obsah

ART.cukrovar: Umění ve veřejném prostoru v nově vznikajícím rezidenčním projektu Modřanský cukrovar

ART.cukrovar: Umění ve veřejném prostoru v nově vznikajícím rezidenčním projektu Modřanský cukrovar

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Skanska Residential a.s

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum konání soutěže

8. 2. 2023 - 27. 3. 2023

Datum rozhodnutí

8. 2. 2023

Počet odevzdaných návrhů

122

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu výtvarných děl a prvkům pro jednu z vybraných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Díla mohla mít jakoukoliv výtvarnou formu. Byla navržena na míru místa a vycházela z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje. Součástí návrhu bylo materiálové a technické řešení díla a jeho okolí. Navržené Dílo by mělo být realizováno a instalováno natrvalo.

Dvoufázová otevřená projektová umělecko-architektonická soutěž. První fáze soutěže bude anonymní. Druhá fáze bude neanonymní a její součástí bude soutěžní workshop.

cena - Lokalita č.1

Linda Čihařová

Spolupráce: Petr Korecký

Částka 50 000 Kč

Čihařová.jpg

cena - Lokalita č. 2

Ing. arch. Matúš Berák

Ing. arch. Jan Bittner

Částka 50 000 Kč

Berák.jpg

cena - Lokalita č. 5

Roman Kvita, Pavlína Kvita

Částka 50 000 Kč

Kvita.jpg

odměna - Lokalita č. 1

Lucie Rónová

Částka 25 000 Kč

Rónová.jpg

odměna II. - Lokalita č. 1

Miriam Kaminská

Částka 25 000 Kč

Kaminská.jpg

Soutěž na mapě