Přeskočit na obsah

ART.cukrovar: Umění ve veřejném prostoru v nově vznikajícím rezidenčním projektu Modřanský cukrovar

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Skanska Residential a.s

Předpokládané ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Datum odevzdání soutěžních návrhů

27. 3. 2023 17:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 2. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

8. 2. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování návrhu výtvarných děl a prvkům pro jednu z vy- braných lokalit veřejného prostranství nově vznikající rezidenční čtvrti Modřanského cukrovaru. Díla mohou mít jakoukoliv výtvarnou formu. Budou navržena na míru místa a vycházet z jeho cílových kvalit, historie a principů udržitelného rozvoje. Součástí ná- vrhu bude materiálové a technické řešení díla a jeho okolí. Navržené Dílo by mělo být realizováno a instalováno natrvalo.

Dvoufázová otevřená projektová umělecko-architektonická soutěž. První fáze soutěže bude anonymní. Druhá fáze bude neanonymní a její součástí bude soutěžní workshop.

Soutěž na mapě