Přeskočit na obsah

Astana EXPO 2017

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

25. 11. 2016

Popis

Česká komora architektů zaznamenala veřejnou zakázku s názvem „Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017“, vyhlášenou Českou agenturou na podporu obchodu / Czech Trade, na kterou pohlíží jako na skrytou neregulérní soutěž.

V nabídce je požadováni předložení návrhu architektonického řešení, který bude posuzován, což splňuje atributy architektonické soutěže dle Soutěžního řádu České komory architektů. Není přitom sestavena předem známá porota s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli. schopná nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení. Současně nejsou stanoveny ceny pro účastníky oceněné na 1. – 3. místě. Ty mají dle Soutěžního řádu České komory architektů dosahovat v součtu min. 1 % z předpokládaných investičních nákladů.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.