Přeskočit na obsah

Bechyňovo náměstí Přibyslav

Bechyňovo náměstí Přibyslav

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Přibyslav

Ceny a odměny celkem

1 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

28. 7. 2023 - 10. 11. 2023

Datum rozhodnutí

13. 7. 2023

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže bylo získat komplexní architektonický návrh rekonstrukce Bechyňova náměstí v Přibyslavi. Vybraný tým architekta/ generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly stanoveny na 144.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 8.600.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

odměna II.

ofschem architekti s.r.o.

Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., Matěj Ondruch, Viktor Schwab
Spolupráce: Ing. arch. Lucie Roubalová, DiS.

Částka 100 000 Kč

Soutěž na mapě