Přeskočit na obsah

Bechyňovo náměstí Přibyslav

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Přibyslav

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10. 11. 2023 12:00

Datum vyhlášení soutěže

28. 7. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 7. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh rekonstrukce Bechyňova náměstí v Přibyslavi. Vybraný tým architekta/ generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly stanoveny na 144.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 8.600.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž.