Přeskočit na obsah

Betonový dům

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Elektronická verze katalogu je k dispozici v sekci katalogy.

Veřejná anonymní, dvoukolová, architektonicko-konstrukční, ideová soutěž na návrh rodinného domu s podstatným použitím technologie monolitického betonu nebo stavebnicových systémů na bázi betonu

Vyhlašovatelé soutěže:

Česká komora architektů, Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.,

Cíl soutěže:

Nabídnout veřejnosti soubor řešení architektonicky kvalitních rodinných domů pro různé cílové skupiny formou katalogu výsledků soutěže. Součástí informací uveřejněných v katalogu bude hodnocení poroty a expertní posudky.

Stavební program:

Stavba bude umístěna na rovinné parcele o rozměru 20 x 45 m, lze uvažovat o sklonu do 10 %. Zastavěná plocha bude max. 180 m2. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu s garáží nebo přístřeškem pro auto, které však nemusí být součásti domu, rodinný dům může být podsklepený.

Porotci závislí: Ing. Petr Laube, Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Všetečka

Porotci nezávislí: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Gustav Křivinka, Ing. arch. Jan Šépka 

Závislí náhradníci: Ing. Tomáš Slamečka, Ph.D. Ing arch. Ján Štempel

Nezávislí náhradníci: Ing. Jarmila Kubínová

Přizvaní odborní znalci: Ing. Antonín Buchar (ekonomika realizace staveb), Ing. Jiří Šála (energetická náročnost staveb)

Termín konání soutěže: od 21.10.2003 do 23.6.2004

Ceny a odměny celkem: 850 000 Kč

Udělené ceny:
Cena ve výši 150.000 Kč udělena soutěžnímu návrhu autorů: Jiří Žid, Ivo Pavlík (Liberec)
Cena ve výši 150.000 Kč udělena soutěžnímu návrhu autora: Ing. arch. Petr Šmídek, (Brno)

Udělené odměny:
Odměna ve výši 70.000 Kč udělena soutěžnímu návrhu autora: Mgr. A. Luboš Zemen, (České Budějovice)
Odměna ve výši 70.000 Kč udělena soutěžnímu návrhu autora: Ing. arch. Marek Štěpán, (Brno)
Odměna ve výši 70.000 Kč udělena soutěžnímu návrhu autora: Ing. arch. Miroslav Holubec  (Praha 6)

Startovné pro 2. kolo celkem: 250 000 Kč

Věcná odměna pro všechny soutěžní týmy: 90 000 Kč

Hodnocení vítězného návrhu autorů J. Žida, I. Pavlíka:

Z řady výtvarně pojatých návrhů vybočuje řešení v podobě mnohonásobně zalomené železobetonové desky vytvářející prostor pro bydlení. Porota oceňuje hledání nového pohledu na zadaný úkol a důslednost formy a dispozice v pojetí rodinného domu. Návrh může dát impuls v použití betonu při výstavbě rodinných domů. Energeticky a staticky se však jedná o velmi náročné řešení.

zid_pavlik.jpg

Hodnocení vítězného návrhu autora Ing. arch. Petra Šmídka:

Betonová kostka domu je prosvětlená po celém obvodu pravidelným rastrem kulatých skleněných tvárnic. Jedná se o čistý, v detailu i celku výtvarně velice originálně pojatý návrh, využívající beze zbytku možnosti betonu jako moderního stavebního materiálu. Návrh byl vybrán na ocenění vzhledem ke svému invenčnímu přístupu k zadanému úkolu. Stavba vyžaduje technologický vývoj z hlediska tepelně-technického.

smidek_i.jpg
smidek_2.jpg