Přeskočit na obsah

Bytový dům v Čapkově ulici v Písku

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Písek

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická, kombinovaná, jednokolová ideová soutěž

Vyhlašovatel:Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek, tel/fax: 382 330 111/ 382, e-mail: urad@mupisek.cz

Sekretář soutěže:Ing. Josef Zábranský, Budovcova 207, 397 01 Písek, tel.: 382 763 111, fax: 382 763 364, e-mail: josef.zabransky@mupisek.cz

Předmět soutěže:Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby „Bytový dům v Čapkově ulici v Písku“.

Porota:

  • Závislí:Ing. Miroslav Sládek, Ing. Radek Kočí, Jiří Hladký
  • Nezávislí: Ing.arch. Petr Vávra, Ing.arch. Roman Leder, Ing.arch. Oldřich Kodeda, Ing.arch. Jiří Kraus

Termín konání:30. 9. 2004 - 29.11.2004

Počet přihlášených návrhů:17

Ceny a odměny:

  • 1.cena (40 000Kč )– ing.arch. Helena Sudková (spolupráce: Mag.arch. Jaroslav Trávníček, Mag.arch.Ing. Gottfried Seelos)
  • 2.cena (25 000Kč)– ing.arch.Pavel Veřtát , ing.arch. Renata Rubešová
  • 3.cena (15 000Kč)– ing.arch. Miroslav Ilinčev (spolupráce ing.arch. Simona Navrátilová, ing.arch.Martin Řežábek, ing.arch.Tomáš Kocourek)

     

  • odměna (10 000Kč) – ing.arch.Alexander Kroha

Hodnocení vítěžného návrhu ing.arch. Heleny Sudkové, ve spolupráci s Mag.arch. Jaroslavem Trávníčkem a Mag.arch.Ing. Gottfried Seelos
Přínosem tohoto návrhu je, že jako jediný využil možnosti situování navýšené hmoty do blízkosti sousední SPŠ.Tímto jasně definuje předprostor průmyslové školy a zklidňuje i znovu sceluje městský blok zástavby ul. K.Čapka.Dané řešení umožňuje upravení hmotové nárožní části. Daný návrh je z hlediska realizovatelnosti méně vhodná varianta, což lze při dalších etapách komunikace s investorem zlepšit. Při následném dopracování návrhu, je třeba větší pozornost napojení na stávající zástavbu náměstí.

 

pisek_2.jpg pisek_3.jpg

pisek_4.jpg

pisek_1.jpg

Soutěž na mapě