Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

BROUMOV - SPOŘILOV

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Broumov

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 12. 2016 - 17. 2. 2017

Datum vyhlášení soutěže

15. 12. 2016 00:00

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického řešení uspořádání a využití zastavitelných ploch 1 a 8 dle Územního plánu Broumova v platném znění o rozsahu cca 7,6 ha, která se nachází v sousedství sídliště Broumov – Spořilov včetně návrhu řešení dopravní obsluhy, parcelace pro jednotlivé objekty, napojení na inženýrské sítě a vymezení veřejných prostor. Zadavatel očekával směřování soutěžních návrhů k vytvoření atraktivního, pobytově kvalitního prostředí pro bydlení s dostatečnými veřejnými prostory a zázemím pro relaxaci.

Jednofázová veřejná projektová urbanistická soutěž.

2. cena

EHL KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o.

Autoři:, Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Cyril Nešleha
Spolupráce:

Částka 120 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

IGLOO ARCHITEKTI, s. r. o

Spolupráce:

Částka 120 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. arch. Martin Jirka

Spolupráce:

Částka 60 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě