Přeskočit na obsah

Broumov – Spořilov

Broumov – Spořilov

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Broumov

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 12. 2016 - 17. 2. 2017

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického řešení uspořádání a využití zastavitelných ploch 1 a 8 dle Územního plánu Broumova v platném znění o rozsahu cca 7,6 ha, která se nachází v sousedství sídliště Broumov – Spořilov včetně návrhu řešení dopravní obsluhy, parcelace pro jednotlivé objekty, napojení na inženýrské sítě a vymezení veřejných prostor. Zadavatel očekával směřování soutěžních návrhů k vytvoření atraktivního, pobytově kvalitního prostředí pro bydlení s dostatečnými veřejnými prostory a zázemím pro relaxaci.

Jednofázová veřejná projektová urbanistická soutěž.

2. cena

IGLOO ARCHITEKTI, s. r. o

Částka 120 000 Kč

Místo_2_Igloo.jpg

3. cena

Ing. arch. Martin Jirka

Částka 60 000 Kč

Místo_3_Jirka.jpg

Soutěž na mapě