Přeskočit na obsah

Budova ČPZP, ul. Mírová 522, Ostrava - Vítkovice

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Předpokládané ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

26. 4. 2024 12:00

Datum podání žádostí o účast

7. 2. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

11. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 12. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nové administrativní budovy zadavatele na pozemku parc. č. 833/3, v obci Ostrava, k. ú. Vítkovice, zapsaném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na LV č. 1186, jehož součástí je stávající budova zadavatele s číslem popisným 522 na adrese Mírová 522/33, Vítkovice, 703 00 Ostrava, a napojení Nové budovy ve všech nadzemních podlažích na přilehlou budovu zadavatele nacházející se na adrese Jeremenkova 161/11, Vítkovice, Ostrava. 

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.