Přeskočit na obsah

Budova ČPZP, ul. Mírová 522, Ostrava - Vítkovice

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 5. 2023

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nové administrativní budovy zadavatele na pozemku parc. č. 833/3, v obci Ostrava, k. ú. Vítkovice, zapsaném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na LV č. 1186, jehož součástí je stávající budova zadavatele s číslem popisným 522 na adrese Mírová 522/33, Vítkovice, 703 00 Ostrava, a napojení Nové budovy ve všech nadzemních podlažích na přilehlou budovu zadavatele nacházející se na adrese Jeremenkova 161/11, Vítkovice, Ostrava. 

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.