Přeskočit na obsah

Budova Městské knihovny v České Lípě

Budova Městské knihovny v České Lípě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře o.p.s., Město Česká Lípa

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

11. 6. 2018 - 20. 8. 2018

Počet odevzdaných návrhů

22

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu městské knihovny, který by nalezl řešení využití celého prostoru v proluce vymezené Škroupovým a Jeřábkovým náměstím a Tržní ulicí za předpokladu, že návrh bude respektovat historické, kulturní, prostorové a funkční souvislosti tohoto místa. Město chtělo získat představu o možnosti využití lokality v centru města, ve které by vznikla městská knihovna, a v případě dalších prostorových kapacit řešeného území pak prostor pro další možné využití.

Jednofázová otevřená ideová architektonická soutěž.

1. cena

monom works s.r.o.

Bc. Jakub Vašek
Spolupráce: Ing. arch. Igor Hobza, Spoluautor:

Částka 250 000 Kč

3_Mestska_knihovna_Ceska_lipa.jpg
3_Mestska_knihovna_Ceska_lipa_2.jpg

2. cena

Ing. Martina Šotolová, Eva Macejková, Oskar Madro, Ondřej Machač, Šimon Semerák

Částka 150 000 Kč

20_panel.jpg
20_panel2.jpg

Soutěž na mapě