Přeskočit na obsah

Bytový dům Humpolec

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Humpolec

Předpokládané ceny a odměny celkem

670 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

15. 5. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15. 9. 2020 14:00

Datum vyhlášení soutěže

15. 5. 2020 00:00

Datum konání hodnotící zasedání poroty

24 - 25. září 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

14. 5. 2020

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh novostavby bytového domu nebo domů na pozemku p.č. 675/1, k.ú. Humpolec.

Očekáváním soutěže je navržení ideálního využití území, které nabídne maximální zastavění území. Záměrem města je zastavovat centrum města a využívat stávající technickou infrastrukturu. Z tohoto důvodu město se město rozhodlo naplnit nastíněné koncepce rozvoje a zastavět proluku v centru města bytovým domem či domy.

Předpokládá se, že by se mělo jednat o bytový dům kombinující jak malometrážní byty pro začínající rodiny či seniory, tak větší byty pro rodiny s dětmi. Není záměrem města realizovat ani čisté sociální bydlení, ani bydlení nadstandardních parametrů.

Základní podmínkou města je maximální využití plochy za předpokladu vytvoření kvalitního urbánního prostředí. Tedy kvalitní urbanistické řešení je zásadním očekáváním s přihlédnutím k potřebě a vůli města intenzifikovat zástavbu v centru a nikoli ve volné krajině.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím jeho elektronického nástroje ppeSystem ve lhůtě do 8. června 2020.

 

 

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.