Přeskočit na obsah

Bytový dům Humpolec

Bytový dům Humpolec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Humpolec

Ceny a odměny celkem

620 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 5. 2020 - 15. 9. 2020

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh novostavby bytového domu nebo domů na pozemku p.č. 675/1, k.ú. Humpolec.

Očekáváním soutěže je navržení ideálního využití území, které nabídne maximální zastavění území. Záměrem města je zastavovat centrum města a využívat stávající technickou infrastrukturu. Z tohoto důvodu město se město rozhodlo naplnit nastíněné koncepce rozvoje a zastavět proluku v centru města bytovým domem či domy.

Předpokládá se, že by se mělo jednat o bytový dům kombinující jak malometrážní byty pro začínající rodiny či seniory, tak větší byty pro rodiny s dětmi. Není záměrem města realizovat ani čisté sociální bydlení, ani bydlení nadstandardních parametrů.

Základní podmínkou města je maximální využití plochy za předpokladu vytvoření kvalitního urbánního prostředí. Tedy kvalitní urbanistické řešení je zásadním očekáváním s přihlédnutím k potřebě a vůli města intenzifikovat zástavbu v centru a nikoli ve volné krajině.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

Účastník požádá zadavatele o účast podáním žádosti prostřednictvím jeho elektronického nástroje ppeSystem ve lhůtě do 8. června 2020.

 

 

2. cena

Neudělena

3. cena

A.LT Architekti v.o.s.

Spolupráce: Filip Tittelbach, Radka Leláková, Martina Svobodová, Mikuláš Novotný, Martin Košťál

Částka 150 000 Kč

Odměna

UNIT architekti s.r.o.

doc. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. Jan Abík, Bc. Barbora Tučanová
Spolupráce: Ing. arch. Petr Vozáb

Částka 35 000 Kč

Odměna

UYO architekti s.r.o.

Ing. arch. Kamil Zezula, Ing. arch. Jan Skoumal, Ing. arch. Adam Zezula
Spolupráce: Ing. arch. Tereza Teplá, Ing. arch. Václav Šana

Částka 35 000 Kč

Soutěž na mapě