Přeskočit na obsah

Bytový dům Vršovická

Bytový dům Vršovická

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 6. 2022 - 10. 10. 2022

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického řešení polyfunkčního bytového domu s aktivním parterem pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy. Stavební pozemek je v proluce blokové zástavby na nároží ulic Vršovická a Petrohradská a součástí návrhu je řešení veřejných prostranství a krajinářských úprav navazujících na stavbu a břeh Botiče.

Předpokládané investiční náklady na stavební činnost byly stanoveny na 620.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 45.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

2. cena

heri & salli Architektur ZT GmbH

Arch. Dipl. ‐Ing. Heribert Wolfmayr , Arch. Dipl. ‐Ing. Josef Saller
Spolupráce: BSc. Behiye Sezin Genc , BSc. Chiara Denti , Dipl. – Ing Carla Lo , Ing. Manfred Krausler , MArch Kristýna Ševčíková , MSc. David Florez , Sara Stojakovic

Částka 500 000 Kč

2_Panel 1.jpg
2_Panel 2.jpg
2_Panel 3.jpg
2_Panel 4.jpg

3. cena

ADEPT ApS + ohboi, s.r.o.

Simon Poulsen , Jan Kubát
Spolupráce: Ing. arch. Linda Kaliská, Ing. arch. Martin Jireš

Částka 300 000 Kč

3_Panel 1.jpg
3_Panel 2.jpg
3_Panel 3.jpg
3_Panel 4.jpg

Soutěž na mapě