Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Bytový dům Vršovická

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10. 10. 2022 12:00

Datum podání žádostí o účast

28. 6. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

2. 6. 2022 00:00

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického řešení polyfunkčního bytového domu s aktivním parterem pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy. Stavební pozemek je v proluce blokové zástavby na nároží ulic Vršovická a Petrohradská a součástí návrhu je řešení veřejných prostranství a krajinářských úprav navazujících na stavbu a břeh Botiče.

Předpokládané investiční náklady na stavební činnost byly stanoveny na 620.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 45.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě