Přeskočit na obsah

Městské bydlení Polička

Městské bydlení Polička

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Polička

Ceny a odměny celkem

620 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 8. 2020 - 13. 10. 2020

Počet odevzdaných návrhů

36

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže bylo urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele bylo využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo přestavbě stávajícího objektu, případně i jeho odstranění tak, aby vznikl plnohodnotný rezidenční komplex jednoho nebo více objektů. Bylo možné uvažovat o demolici objektu Dětského domova. Soutěžící měli toto řešení řádně zdůvodnit, zejména s ohledem na výhody a nevýhody, které toto řešení přinese.

Jednofázová otevřená projektová archtektonická soutěž.

 

Odměna

at DESTYL s.r.o.

Bc. Zuzana Butelová,, Ing. Radek Eis, Ing. arch. Anna Línková,, Ing. arch. Jakub Sedlák,, Ing. arch. Martin Poledníček,, Stanislav Janíček,

Částka 20 000 Kč

Odměna_atdestyl_a.jpg
Odměna_atdestyl_b.jpg
Odměna_atdestyl_c.jpg
Odměna_atdestyl_d.jpg

Odměna

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě