Přeskočit na obsah

Celkové řešení Vítězného náměstí

Celkové řešení Vítězného náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Ceny a odměny celkem

3 280 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 4. 2018 - 3. 10. 2018

Počet odevzdaných návrhů

40

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh měl navrátit náměstí jeho uživatelům. Předmětem řešení byl návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Otevřená mezinárodní anonymní dvoufázová projektová urbanisticko-architektonická soutěž o návrh.

 


2. cena

Mandaworks (Sweden)

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg
Místo_2_e.jpg

Soutěž na mapě