Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Cena architekta Antonína Raymonda

Cena architekta Antonína Raymonda

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 2. 2013 - 14. 6. 2013

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže bylo architektonické řešení zástavby prostoru parkoviště mezi ulicemi Dr. Vrbenského, Hrnčířská, Mlýnská a Gen. Klapálka, tzv. Zbourák, západně od autobusového nádraží v centru Kladna

 2. ročník soutěže pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR.

 

Ceny a odměny celkem: 1. cena - dvoutýdenní pobyt v Japonsku, spojený s prohlídkou realizací architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office v dubnu 2014 a cena Primátora Statutárního města Kladna 25 tis. Kč

1. cena

Martin Špičák, Tadeáš Říha, Kateřina Frejlachová (FA ČVUT Praha)

Spolupráce:

Hodnocení poroty

Cena Primátora Statutárního města Kladna

Jakub Kolek, Vilém Kořený (FA ČVUT Praha)

Spolupráce:

Částka 20 000 Kč

Hodnocení poroty

Zvláštní uznání poroty

Anna Podroužková, Michaela Benešová (FUA TU Liberec)

Spolupráce:

Hodnocení poroty