Přeskočit na obsah

Cena architekta Antonína Raymonda

Cena architekta Antonína Raymonda

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 2. 2013 - 14. 6. 2013

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo architektonické řešení zástavby prostoru parkoviště mezi ulicemi Dr. Vrbenského, Hrnčířská, Mlýnská a Gen. Klapálka, tzv. Zbourák, západně od autobusového nádraží v centru Kladna

 2. ročník soutěže pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR.

 

Ceny a odměny celkem: 1. cena - dvoutýdenní pobyt v Japonsku, spojený s prohlídkou realizací architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office v dubnu 2014 a cena Primátora Statutárního města Kladna 25 tis. Kč

1. cena

Martin Špičák, Tadeáš Říha, Kateřina Frejlachová (FA ČVUT Praha)

cena_arch_raymond_vitez.jpg

Cena Primátora Statutárního města Kladna

Jakub Kolek, Vilém Kořený (FA ČVUT Praha)

Částka 20 000 Kč

cena_arch_raymond_cena_primatora.jpg

Zvláštní uznání poroty

Anna Podroužková, Michaela Benešová (FUA TU Liberec)

cena_arch_raymond_zvlastni_uznani.jpg