Přeskočit na obsah

Cena architekta Antonína Raymonda (4. ročník)

Cena architekta Antonína Raymonda (4. ročník)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Kladno / architekt David Vávra / České centrum Tokio / Raymond Architectural Design Office Inc.

Ceny a odměny celkem

45 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 1. 2017 - 11. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

4. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-architektonické řešení náměstí Karla Wittgensteina.

Úkolem pro soutěžící bylo definovat plochu náměstí, najít zpřetrhané vazby mezi centrem města a územím na jih od něj (OC Central). Následkem necitlivé asanace a masivní panelové výstavby působí okraj centra periferním dojmem, cílem je toto vyznění potlačit a proměnit řešené území i jeho okolí na městský prostor.

Plochu náměstí bylo možné vymezit i novými objekty, nejlépe s funkčním mixem městského jádra (dostupné bydlení, obchody, služby, atp.). Najít prostor pro co největší počet parkovacích míst, která vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě na tomto místě citelně chybí.


Jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž pro studenty architektury, kteří v době vyhlášení soutěže nedosáhli věku 30 let a kteří vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách. Soutěž je určena pro jednotlivé studenty, nikoli týmy, není určena pro postgraduální studenty.

Hlavní cena: dvoutýdenní pobyt v Japonsku, spojený s prohlídkou realizací architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office v dubnu 2018 pro jednoho vítězného studenta.

Další ceny: finanční částka ve výši 30.000,- Kč za druhé místo a 15.000,- Kč za třetí místo.1. cena

Bc. Dominika Kovandová, ČVUT Praha, FA

- dvoutýdenní pobyt v Japonsku -
Místo_1.jpg

2. cena

David Poloch, ČVUT Praha, FA

Částka 30 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

Dominika Tesárková, ČVUT Praha, FA

Částka 15 000 Kč

Místo_3.jpg