Přeskočit na obsah

Cena Hanuše Zápala za období 2006 - 2009

Cena Hanuše Zápala za období 2006 - 2009

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

4. 6. 2010 - 3. 9. 2010

Více informací

Popis

Soutěžní přehlídka

Účelem udílení Ceny Hanuše Zápala za období 2006 - 2009 je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období 2006 - 2009 a podpořit tak zájem veřejnosti a rozhodujících investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektnickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu města Plzně.

Předmětem udílení ceny je stavbou realizované architektonické dílo ve smyslu ustanovení par. 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, které

a)      Je tvůrčím osobitým řešením stavby nebo souboru staveb, tvořící harmonický celek tvarový (estetický), dispoziční, materiálový, technologický a provozní a splňující nejvyšší kritéria architektonické kvality,

b)      Bylo realizováno na správním území města Plzně,

c)       Bylo ukončeno a zkolaudováno v časovém rozmezí leden 2006 až prosinec 2009.

 

Cena Hanuše Zápala 2006 -2009

Ing. arch. Karel Hanzlík - 6 th River - Plzeňský vědecko technologický park

Částka 100 000 Kč

vitez_karel_hanzalik-page-004.jpg