Přeskočit na obsah

Petr Parléř - BRITISH AMERICAN TOBACCO

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

BRITISH AMERICAN TOBACCO s.r.o.

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-urbanistická soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel:
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Předmět soutěže:
Ideové, architektonicko-urbanistické řešení veřejného prostranství. Soutěžící měl možnost řešit veřejné prostranství dle vlastního výběru, z nabídky 11 námětů, které Hodnotitelská rada Ceny Petra Parléře British American Tobacco v den vyhlášení soutěže zveřejnila na webových stránkách soutěže www.cppbat.cz a poskytla soutěžícím prostřednictvím zmocněného zástupce vyhlašovatele.

Porotci nezávislí:
Ivan Hnízdil, Zdeněk Jiran, Milan Körner, Ivan Lejčar, Jan Sedlák, Hana Zachová; náhradníci: Petr Kovář, Alexandr Skalický

Porotce závislý:
Jiří Oberfalzer; náhradník: Allan Gintel

Termín konání:
od 17. 6. 2003 do 29. 9. 2003

Počet přihlášených soutěžních návrhů:
18

Ceny a odměny celkem:
620 000,- Kč

Náhrada režijních nákladů:
18 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

Hlavní cena Petra Parléře - Ivana Vopselová, Lenka Marcínová, Martin Votřel

Odměna - Jan Linhart, Martin Rössler, Robert Daněk

Odměna
- David Kubík
- Petr Pospíšil, Jakub Finger, Josef Skůrek
- Jan Kratochvíl, Petr Smidek

Odměna - Vít Doležal

Odměna
- Jakub Wyderka
- Klára Doležalová, Petra Fialová
-Petra Hlaváčková, Vendula Šafářová, Jan Seyčej

Realizace výsledků soutěže:
Obce mají možnost bezplatně využít architektonické řešení návrhů.

 

Hlavní cena Petra Parléře - Ivana Vopselová, Lenka Marcínová, Martin Votřel

Hodnocení poroty: Porota ocenila neokázalý a kultivovaný přístup návrhu k řešení lokality v Českém Krumlově. Tato spíše "jen" nová interpretace místa je zjevnou snahou po zachování jeho identity, především v úpravách vlastní náplavky. Autor pochopil problém lokality, která je součástí významných pohledových hodnot památkové rezervace a má svůj kvalitní předobraz. V širším kontextu návrh mapuje současná a doplňuje další možná pěší spojení, čímž obohacuje existující nabídku. Činí to citlivým, až nenápadným způsobem. Využívá stávajících prostorů, které diskrétním způsobem propojuje, aniž by docházelo k porušení jejich intimity a svébytnosti. Správně přitom zachovává vizuální oddělenost historicky i typologicky odlišných míst. V řešení stromové zelené je návrh poněkud schematický. Podobně i návrh zahrady působí poněkud stroze, mechanicky. Ocenit je možné práci s novými drobnými architektonickými objekty, které se svým utvářením snaží vzrůst do charakteru prostředí. Autor k tomu využívá přírodní materiály, včetně zelených střech ("mimiker"), které by byly vidět také z panoramatických dálkových pohledů. Lze také ocenit, že při vizuální diskrétnosti zásahů zde existuje i snaha po animaci náplavky navrhovanými rekreačně-sportovními aktivitami. Grafické podání návrhu je postačující a kultivované, snad až příliš úsporné. Doprovodný text je obsažný a doplňuje další četné informace, které nebylo možné znázornit graficky.


parler2003.jpg

Soutěž na mapě