Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Cena Petra Parléře 2012

Cena Petra Parléře 2012

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře o.p.s.

Ceny a odměny celkem

260 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 10. 2012 - 11. 1. 2013

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst

Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí a nefunkčního průmyslového areálu

v Železném Brodě. 10. ročník

Cena Petra Parléře

Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, téma: Valašské Klobouky - Rekonstrukce Masarykova náměstí

Částka 140 000 Kč

cpp2012_1cena_1.jpg
cpp2012_1cena_2.jpg
cpp2012_1cena_3.jpg
cpp2012_1cena_4.jpg

Cena Ministerstva životního prostředí

Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková, téma: Valašské Meziříčí - Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní

Částka 120 000 Kč

cpp2012_2cena_1.jpg
cpp2012_2cena_2.jpg
cpp2012_2cena_3.jpg
cpp2012_2cena_4.jpg

Soutěž na mapě