Přeskočit na obsah

Architektonická soutěž CENTRAL GROUP „Rodinný dům pro 21. století“

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Druh soutěže: veřejná anonymní, projektová, jednokolová, architektonická soutěž pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby

Vyhlašovatel:

Předmět soutěže
návrh samostatně stojícího zděného rodinného domu v rovině s 5 až 6 obytnými místnostmi, kuchyní či kuchyňským koutem a garáží či dvougaráží.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení. Cílem je podpořit mladé architekty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pouze pro prezentační účely vyhlašovatele.

Termín konání: 5. 12. 2005 - 31. 1. 2006

Porota

  členové poroty nezávislí
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš
 • Ing. arch. David Vávra
 • Ing. arch. Jan Línek

  členové poroty závislí

 • Ing. arch. Eva Koláčková – CENTRAL GROUP a.s.
 • Dana Jakešová - MF Dnes a iDNES.cz

  náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. Ladislav Kuba
 • Ing. arch. Luděk Rýzner

Ceny a odměny celkem: 180.000,- Kč

Ceny

  1. cena (100.000,- Kč) - Pavel Matyska a Petr Moráček (FA Praha)
  2. cena (50.000,- Kč) - Vítězslav Danda a Kristýna Bělohradská (FA Praha)
  3. cena (25.000,- Kč) - Jiří Prokopec (FA Praha)

  Mimořádná odměna (5.000,- Kč) - Ondřej Chybík (FA Brno)

matyskamoracek.jpg
hodnocení návrhu Pavla Matysky a Petra Moráčka: Porota oceňuje jednoduché, střízlivé řešení, práci s přírodními materiály i kvalitně řešené dispozice s výhradou malého zázemí kuchyňského koutu. Odhadnuté náklady odpovídají realitě. Porota si dovede představit, že dům by v krajině působil příznivě. Autor zvolil řešení, které se jeví jako plošně ekonomické, vhodné i pro zahuštěnou zástavbu.

danda_belohradska.jpg
hodnocení návrhu Vítězslava Dandy a Kristýny Bělohradské : Porota na tomto návrhu oceňuje reflexi současného stavu hustoty zástavby ve městech a v příměstském okolí, která se projevuje uzavřením objektu do sebe. Za pozitivum návrhu považuje porota flexibilitu členění vnitřní dispozice a výrazovou čistotu řešení. Otázkou je proslunění některých prostor domu, které je ale možno dále řešit.

prokopec.jpg
hodnocení návrhu Jiřího Prokopce: Jedná se o minimalistické řešení, ve kterém zůstává otázkou umístění garáže v přízemí. Stavba působí jednoduše, fasáda se proměňuje otevíráním a zavíráním jednotlivých segmentů. Autor řešil ekologicky zajištění klimatu stavby použitím moderních technologií. Architektonické řešení je příjemně střízlivé, odhadnuté náklady jsou reálné.