Přeskočit na obsah

Centrální náměstí Petřiny

Centrální náměstí Petřiny

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

CPI Reality, a.s.

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Cílem soutěže je najít nejvhodnější řešení veřejného prostoru nového „Centrálního náměstí Petřiny“ pro sídelní útvar Petřiny a spádovou oblast cca 15 000 obyvatel. Výsledkem bude realizace komplexně řešeného, atraktivního, kultivovaného, nadčasového a funkčního území reagujícího na potřeby místa.

Centrální prostor, odpovídající celoměstskému významu, v této části metropole zcela chybí. MČ Praha 6 proto požaduje, aby návrh takto významného veřejného prostoru vznikl na základě architektonické soutěže, která nebude řešit jen pozemky ve vlastnictví CPI, ale i související pozemky ve vlastnictví MHMP. V ideové rovině budou řešeny i pozemky parkoviště u bytového domu hotelového typu ve vlastnictví společnosti RODOP. Tento požadavek je zakotven v Usnesení Rady MČ Praha 6 č 2725/21 z 27. 7. 2021. Splnění tohoto požadavku je podmínkou kladného rozhodnutí při územním řízení na umístění polyfunkčního objektu na pozemku zadavatele (CPI).

2. cena

Ing. arch. David Mareš, třiarchitekti

Ing. arch. David Mareš, Ondřej Fous, Helena Holá, Ivona Náterová, Michaela Sinkulová

Částka 120 000 Kč

A3_01_Panel.jpg
A3_02_Panel.jpg
A3_03_Panel.jpg

3. cena

Atelier A33, s. r. o.

Ing. arch. Jan Mužík, doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Ing. Petr Mužík

Částka 100 000 Kč

01_PANEL_format-A3_300DPI.jpg
02_PANEL_format-A3_300DPI.jpg
03_PANEL_format-A3_300DPI.jpg

Soutěž na mapě