Přeskočit na obsah

Centrum Horní brána

Centrum Horní brána

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Český Krumlov

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 8. 2022 - 27. 1. 2023

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického řešení lokality Pod Nemocnicí.

Základním požadavkem soutěže bylo stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro  vytvoření nového lokálního centra města s důrazem na chytré dopravní řešení, které přinese této   části města prokrvení městským životem s možností osazení funkcí občanské vybavenosti. Celková rozloha řešeného území je cca 6 ha.

 Dvoufázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

finalista II.

FUSION ARCHITECTS

Částka 50 000 Kč

2.skicovné  (1).jpg
2.skicovné  (2).jpg
2.skicovné  (3).jpg
2.skicovné  (4).jpg
2.skicovné  (5).jpg

Soutěž na mapě