Přeskočit na obsah

Centrum Horní brána

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Český Krumlov

Předpokládané ceny a odměny celkem

700 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

30. 9. 2022 14:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

27. 1. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

1. 8. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality Pod Nemocnicí. Základním požadavkem soutěže je stanovit optimální využití a uspořádání řešeného území pro vytvoření nového lokálního centra města s důrazem na chytré dopravní řešení, které přinese této části města prokrvení městským životem s možností osazení funkcí občanské vybavenosti. Celková rozloha řešeného území je cca 6 ha.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

Soutěž na mapě