Přeskočit na obsah

Centrum města Červený Kostelec

Centrum města Červený Kostelec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Ceny a odměny celkem

550 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

21. 2. 2022 - 21. 3. 2022

Počet odevzdaných návrhů

3

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické, dopravní a krajinářské řešení centra města, které zahrnuje plochu náměstí TGM, stávající autobusové nádraží a volnou zelenou plochu mezi náměstím a autobusovým nádražím. Hlavní důraz je kladen na zklidnění a omezení dopravy v prostoru náměstí, které dlouhodobě funguje pouze jako křižovatka dopravních cest a neplní tak funkci náměstí.

Užší jednofázová projektová urbanistická soutěž řešená formou soutěžního workshopu.

Soutěž na mapě