Přeskočit na obsah

Centrum Štěpnice – Uherské Hradiště

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Ceny a odměny celkem

430 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

18. 2. 2019 - 17. 6. 2019

Počet odevzdaných návrhů

16

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru Štěpnice.

Město očekávalo silnou a nosnou ideu, která měla být přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného subcentra, které se má stát důstojnou a organickou součástí relativně kvalitního obytného souboru.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

Částka 140 000 Kč

3. cena

Částka 70 000 Kč

Odměna za ojedinělý přístup k řešení problému

Částka 30 000 Kč

Odměna

Částka 30 000 Kč

Odměna

Částka 30 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Michal Palaščák

Částka 30 000 Kč

Odměna_Palaščák.jpg

Soutěž na mapě