Přeskočit na obsah

Centrum Štěpnice – Uherské Hradiště

Centrum Štěpnice – Uherské Hradiště

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Ceny a odměny celkem

430 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

18. 2. 2019 - 17. 6. 2019

Počet odevzdaných návrhů

16

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění a revitalizace centra obytného souboru Štěpnice.

Město očekávalo silnou a nosnou ideu, která měla být přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného subcentra, které se má stát důstojnou a organickou součástí relativně kvalitního obytného souboru.

Jednofázová otevřená ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

Spolupráce: Jan Chlápek

Částka 140 000 Kč

Místo_1.jpg

3. cena

Spolupráce: Ing. arch. Karolína Roschl

Částka 70 000 Kč

Místo_3.jpg

Odměna za ojedinělý přístup k řešení problému

Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Markěta Míčová

Částka 30 000 Kč

Odměna_Šimečková.jpg

Odměna

Spolupráce: Ing. Jan Kapitán, Ing. arch. Barbora Drahorádová, Ing. arch. Jan Malinovský, Ing. arch. Lucie Černá, Spolupráce: Ing. arch. Michala Malánová

Částka 30 000 Kč

Odměna_Černý.jpg

Odměna

Spolupráce: Ing. Zuzana Končelová, Ing. arch. Antonín Hůla, Ing. arch. Hana Pleskačová, MSc Arch., Ing. arch. Kristian Holan, Ing. arch. Lucie Pavlištíková, Ing. arch. Michal Mráz, MSc Arch., Jan Hájek, M. Arch.

Částka 30 000 Kč

Odměna_Seman.jpg

Odměna

Ing. arch. Michal Palaščák
Spolupráce: Spolupráce: Jan Flídr, Lukáš Darda

Částka 30 000 Kč

Odměna_Palaščák.jpg

Soutěž na mapě