Přeskočit na obsah

Centrum volného času Nová Bystrouška (Brno-Bystrc)

Centrum volného času Nová Bystrouška (Brno-Bystrc)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 6. 2017 - 26. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času má poskytnout odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál má umožnit provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh měl citlivě dotvořit stávající strukturu sídliště a vymezit občanům městské části kvalitní veřejný prostor, který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

1. cena

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Jan Sochor, Gáfrik, Ing. Šárka Justová, Bc. Jan Kozák, Isabel Cristina Mieres, Ing. arch. Martina Mikócziová, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. David Vahala, Spolupráce: Ing. arch. Tereza Abrhámová, Bc. Michaela Brychtová, Ing. arch. Norbert

Částka 400 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Ing. Martin Sladký, Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček

Částka 300 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Odměna

studio AEIOU s.r.o.

Ing. arch. Jan Vojtíšek, Ing. Jakub Staník
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Tamara Bemerová, Ing. Tomáš Pevný a Ing. Klára Zahradníčková

Částka 100 000 Kč

Odměna_a.jpg
Odměna_b.jpg
Odměna_c.jpg

Soutěž na mapě