Přeskočit na obsah

Centrum volného času Nová Bystrouška (Brno-Bystrc)

Centrum volného času Nová Bystrouška (Brno-Bystrc)

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 6. 2017 - 26. 9. 2017

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh nového objektu Centra volného času včetně samostatného objektu víceúčelového sálu a okolí v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Nový objekt Centra volného času má poskytnout odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál má umožnit provozování sportů a poskytne prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh měl citlivě dotvořit stávající strukturu sídliště a vymezit občanům městské části kvalitní veřejný prostor, který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

2. cena

Ing. Martin Sladký, Eduard Sojka, Martin Josek, Jakub Sládeček

Částka 300 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

Soutěž na mapě