Přeskočit na obsah

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Rožnov Pod Radhoštěm

Ceny a odměny celkem

560 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 4. 2009 - 30. 10. 2009

Počet odevzdaných návrhů

2

Popis

Předmět soutěže: Předmětem zadání bylo zpracování návrhu objektu víceúčelového kulturního centra a návrhu architektonicko-urbanistického řešení území stávajícího kina Panorama a přilehlých volných ploch specifikovaných ve vymezení řešeného území v Rožnově pod Radhoštěm. Návrhy byly řešeny ve dvou (event. více) na sobě stavebně a realizačně nezávislých etapách tvořících ve výsledku jeden kompaktní celek.

Vyzvaní účastníci:

L & P architektonický ateliér, Praha 8

KUBA & PILAŘ architekti, Brno

Ing. arch. Zdeněk TREFIL - architektonický, projekční a konzultační ateliér, Valašské Meziříčí
 

1. cena

Ing. arch. Ladislav Kuba a Ing. Tomáš Pilař - KUBA & PILAŘ architekti, Brno

Částka 380 000 Kč

roznov_kuba__1.jpg
roznov_kuba__2.jpg
roznov_kuba__3.jpg
roznov_kuba__4.jpg

2. cena

Ing. arch. Jan Línek - L & P architektonický ateliér, Praha 8

Částka 150 000 Kč

roznov_linek__1.jpg
roznov_linek__2.jpg
roznov_linek__3.jpg
roznov_linek__4.jpg

Soutěž na mapě