Přeskočit na obsah

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Zlínský

Ceny a odměny celkem

3 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 5. 2009 - 20. 8. 2009

Počet odevzdaných návrhů

36

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního, technického a estetického řešení stavby Krajského kulturního a vzdělávacího centra, zahrnujícího Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to v budovách č. 14 a 15 bývalé továrny firmy Baťa ve Zlíně a v prostoru mezi těmito budovami. Předmětem soutěže nebyl podrobný návrh interiérového zařízení, exteriérového mobiliáře a expozic, vyjma částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.

 

 

1. cena

A.D.N.S. Production s.r.o., autoři: Akad. arch. Václav Alda, Ing. Petr Dvořák, Ing. arch. Peter Jurášek, Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner, Ing. arch. Jakub Děnge, Ing. arch. Petr Janeš, Ing. arch. Jakub Obůrka, spolupráce: Ing. Jiří Petlach

Částka 1 100 000 Kč

slana_1_cena_a_d_n_s__1.jpg
slana_1_cena_a_d_n_s__2.jpg
slana_1_cena_a_d_n_s__3.jpg

2. cena

Ateliér K2 - Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, autoři: Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, spolupráce: Ing. arch. David Šabata, vizualizace: Jiří Zákostelný

Částka 900 000 Kč

slana_2_cena_atelier_k2__1.jpg
slana_2_cena_atelier_k2__2.jpg
slana_2_cena_atelier_k2__3.jpg

3. cena

Ing. arch. Peter Lacko, spolupráce: Filip Tittelbach, Adam Kekula, Lenka Dvořáková, Markéta Burešová, Anna Eiseltová, Tereza Schneiderová, Radek Müller, Jiří Cajthaml, Petr Boháč, Antonín Žižkovský

Částka 800 000 Kč

slana_3_cena_lacko__1.jpg
slana_3_cena_lacko__2.jpg
slana_3_cena_lacko__3.jpg
slana_3_cena_lacko__4.jpg

Odměna

Ing. arch. Stanislav Šutvaj, spolupráce: Mgr. Art. Matúš Bišťan

Částka 100 000 Kč

odmena_sutvaj__1.jpg
odmena_sutvaj__2.jpg
odmena_sutvaj__3.jpg

Odměna

SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o., autoři: Ing. arch. Michal Hušek, Ing. arch. Petr Čihák, Ing. arch. Linda Novotná, spolupráce: Ing. Martin Mašek, Ing. Josef Franc, Ing. Vít Šrámek, Ing. Jiří Kovář, Ing. Martin Spálenský

Částka 100 000 Kč

odmena_sial_arch__1.jpg
odmena_sial_arch__2.jpg
odmena_sial_arch__3.jpg

Soutěž na mapě