Přeskočit na obsah

ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI

Status

Návrh

Regulérnost

Regulérní

Datum rozhodnutí

21. 2. 2022

Popis

Česká komora architektů zaznamenala vypsanou výtvarně-architektonickou ideovou soutěž společnosti Shell „ČERPACÍ STANICE BUDOUCNOSTI.“ V aktuální podobě nesplňuje podmínky tak, aby mohla být prohlášena za regulérní. Atributy nenaplňuje v těchto aspektech: není sestavena řádná porota s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na zadavateli, nejsou stanoveny dostatečně dlouhé lhůty pro zpracování návrhů, nejsou vyčleněny adekvátní ceny a odměny, nejsou dostatečně ošetřená autorská práva. Dále nejsou zajištěna práva na rovné a transparentní hodnocení či práva v případě zrušení soutěže a další aspekty soutěžního řádu ČKA.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.