Přeskočit na obsah

Výběrové řízení na zasedací místnosti a vybrané kancelářské prostory v Praze 1

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

23. 6. 2008

Popis

Po posouzení podmínek výběrového řízení na zasedací místnosti a vybrané kancelářské prostory v Kaňkově paláci, Národní 16, Praha 1 včetně komunikačních a vstupních prostor, Česká komora architektů shledala, že se jedná o neregulérní výběrové řízení. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci finanční odměny. 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko ČKA k nahlédnutí: ceska_advokatni_komora_stanovisko

Odpověď pověřeného předsedy výběrového komise pro rekonstrukci Kaňkova paláce JUDr. Jana Suka na stanovisko ČKA: ceska_advokatni_komora_odpoved