Přeskočit na obsah

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM 2016

Status

Návrh

Vyhlašovatel

ČESKÝ OSTROVNÍ DŮM s.r.o.

Předpokládané ceny a odměny celkem

72 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

31. 5. 2016 12:00

Datum vyhlášení soutěže

22. 2. 2016

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 3. 2016

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je vytvoření vysoce energeticky hospodárného, udržitelného konceptu dvou samostatných off-grid (ostrovních) apartmánových jednotek v kontextu šumavské krajiny. Hledáme další evoluční krok stavby domova, ekologického a šetrného ke svému okolí a planetě. Primární cílem je soběstačnost, nezávislost na inženýrských sítích, při zachování nejnižší možné potřeby energie.

Dvoukolová studentská projektová architektonická soutěž.